MALARSTWO PERCEPCYJNE

O metodzie

Już na pierwszych zajęciach uczestnik poznaje podstawy metody i maluje prawdziwe obrazy

Dzieje się tak dlatego, że podczas malowania percepcyjnego pracuje twórcza część naszego mózgu . Metoda ta łączy w sobie efektywne sposoby i techniki malowania pędzlami i farbami (plakatowymi, akrylami lub olejnymi) tak, że obrazy powstają dość szybko i mogą wyglądać bardzo realistycznie. W szkołach plastycznych oraz szkołach tradycyjnego malarstwa uczą malować w trybie lewej półkuli, dlatego jest taki długi czas nauczania. To, oczywiście nie pomniejsza wartości tych szkół, bo są wzbogacone w różnego rodzaju wiedzę. W metodzie Malarstwa Percepcyjnego idziemy innym torem. Specjalne techniki, opracowane psychologiem-malarzem, pozwalają włączyć tryb pracy prawą półkulą u każdego człowieka: teorię poznajemy w praktyce i zaczynamy ją wyczuwać podświadomie.

„W trybie „artystycznym” człowiek potrafi malować to, co widzi, nawet jeśli nigdy nie uczył się rysunku”.

Co to za „tryb”?

Ponad 40 lat temu zostało udowodniono przez naukowców, że mózg człowieka stosuje dwa fundamentalnie różne tryby myślenia, które mogą ze sobą współpracować. Tryb logiczny, werbalny, analityczny oraz wizualny, percepcyjny, intuicyjny. Za te tryby odpowiadają półkule naszego mózgu: mózgu: lewa i prawa. Człowiek w 90% wykorzystuje potencjał lewej, natomiast twórczy potencjał prawej – tylko w 5%.

Oto co mówią autorzy metody malarstwa percepcyjnego, którzy nauczyli malować setki tysięcy ludzi:

„Często pojawia się u dorosłych osób poczucie, że nie ma sensu wybierać się na kurs malarstwa, bo przecież nie potrafią malować. Jest to tak samo, jakby postanowić, że nie pójdą na kurs angielskiego, bo nie mówią po-angielsku, lub po co zapisywać się na kurs jazdy samochodem, bo przecież nie umieją prowadzić samochód.
Ta metoda pozwala ludziom zdobyć umiejętności, którą wcześniej uważali za niedostępną sobie. Teoria ta współgra z doświadczeniem: praktyka pokazuje, że malowanie jest umiejętnością, którą może nabyć każdy człowiek z przeciętnym wzrokiem i przeciętną koordynacją oko-ręka, czyli zdolnością np. złapania piłki”.

Dzięki Metodzie Malarstwa Percepcyjnego:

Obrazy tworzą się szybko

Wzrasta pewność siebie, bo rezultaty widoczne są od razu

Polepsza się samopoczucie, pojawia się natchnienie oraz wzrost kreatywności

Kursanci zaczynają wierzyć we własne siły i w to, że są osobami twórczymi

Dzięki malowaniu tą metodą zmienia się postrzeganie świata: staje się bardziej kolorowy, pozytywny, ciekawszy

Zaczyna działać intuicja

    I najważniejsze – dzięki malowaniu przychodzi twórcze natchnienie, które może się rozprzestrzenić na wszystkie obszary życia!

BARDZIEJ NAUKOWO

Rysowanie i malowanie od zarania wieków było podstawowym środkiem komunikacji między ludźmi, przekazem swoich myśli, uczuć, informacji. Malowanie było i jest podstawowym środkiem do badań dla psychologów, psychoterapeutów, badaczy natury  ludzkiej. „Namaluj domek” – tak zaczyna się niewinne badanie psychologii dziecka w przedszkolu.

Więc ten sposób „przekazu” jest w największym stopniu wpisany w naszą ludzką naturę, jest dla nas naturalny, lecz niestety, często zaniedbany.

Podczas MALARSTWA PERCEPCYJNEGO używa się twórczą cześć mózgu – naszą prawą półkulę.

W tradycyjnym sposobie nauki malowania przodem idzie długoterminowa teoria, natomiast w metodzie malarstwa percepcyjnego, odwrotnie: najpierw praktyka, a teorię zaczynamy wyczuwać podświadomie. Praktyka pokazała, że malować potrafią wszyscy, bez znaczenia na płeć czy wiek.

Metoda ta została opracowana na bazie naukowego odkrycia neurobiologa noblistę Rogera Sperry’ego, który zbadał pracę ludzkiego mózgu i naukowo udowodnił, że człowiek potrafi działać w dwóch trybach – twórczym (kreatywnym) oraz logicznym. Za te dwa tryby odpowiadają różne półkule mózgu.

Świat edukacji, w którym wyrośliśmy i żyjemy, aktywnie rozwija naszą lewą półkulę, uczy logicznie myśleć, analizować, planować czas, czytać, pisać, liczyć. Lewa półkula odpowiada za logikę, racjonalne podejście, krytyczne patrzenie na rzeczy, czytanie, pisanie itd. Tutaj właśnie przechowują się wszystkie nasze reguły, zasady, stereotypy, kompleksy, wszystkie nasze „wolno” i „nie wolno”, tutaj mieszka nasz wewnętrzny kontroler i krytykant.

Prawa półkula według naukowych statystyk w 95% pozostaje nie rozwinięta, albo jeszcze nie aktywna. To ona odpowiada za naszą kreatywność, wyobraźnię, podzielność uwagi, nie standardowe rozwiązania problemu, spontaniczność, szybkość podejmowania właściwych decyzji. W prawej półkuli kryje się intuicja i zdolność przewidywania sytuacji, stąd też wychodzi pozytywne postrzeganie świata i życia tu i teraz, którego nie raz tak nam brakuje.

Dlatego, abyśmy mogli przeżywać życie pozytywnie, twórczo i konstrukcyjnie, koniecznym jest rozwój prawej półkuli mózgu, przecież właśnie ona pokazuje nam świat i życie z innej perspektywy – kolorowe, radosne, wypełnione pozytywem.

Na podstawie tego odkrycia, Betti Edwards, amerykański wykładowca, profesor, ponad 40 lat temu stworzyła metodę, w której przy odpowiedniej aktywacji prawej półkuli mózgu, człowiek w krótkim czasie potrafił przełożyć na papier to, co widzi. Metoda została szczegółowo dopracowana przez rosyjskich malarzy-psychologów, gdzie tę aktywizacje prawej półkuli mózgu połączono z odpowiednimi technikami i narzędziami. I w takim wydaniu metoda malarstwa percepcyjnego pozwala osobom z zerowym doświadczeniem w ekspresowym tempie tworzyć piękne żywe obrazy.

Metoda Malowania Percepcyjnego oddziałowuje na różne płaszczyzny życia.

Co ona daje?

  • Dzięki uwolnieniu od wewnętrznych zblokowań wiele uczestników mówi, że doświadcza przeżycia harmonii i pokoju.
  • To prawa półkula odpowiada za intuicje, przeczucie, uczucia więc aktywizując ją, zwiększamy siłę swojej intuicji.
  • Pogrążenie się w proces twórczy pomaga spojrzeć na siebie i swoje życie po-nowemu, ukazują się nowe horyzonty. Niektórzy czują potrzebę zmiany np. stylu ubrania, przemeblowania w mieszkaniu lub zmiany pracy. A najważniejsze: uświadamiają sobie fakt, że ze wszystkim sobie poradzą!
  • Malarstwo Percepcyjne najpierw z powodzeniem było stosowane przez autora metody jako terapię dla osób cierpiących na różne dolegliwości psychiczne i fizyczne. Duża dawka pozytywnych emocji, których doświadczają uczestnicy, wydziela endorfinę – uzdrawiający hormon radości! 
  • Zajęcia z malowania percepcyjnego sprzyjają integracji międzyludzkiej, usuwają bariery i pomaga pozytywnie patrzyć na świat! Polepszają się relacje z bliskimi ludźmi, kolegami w pracy, otoczeniem.
  • A przede wszystkim: w zaskakująco prosty sposób, w krótkim czasie i w ekspresowym tempie człowiek odkrywa w sobie zdolności malarskie!